Choď na obsah Choď na menu
 


Vianoce

Anjel 01

_D2B1737-Edit59d52c254d132
14,5x6x10
10,00 €

Anjel 02

_D2B1739-Edit59d524f6600a2
5,00 €

Anjel stredný 01

_D2B174459d5257a556af
2,50 €

Anjel stredný 02

_D2B174359d525b03d702
9x5,5x3,5 cm
2,50 €

Anjel stredný 03

_D2B174559d52640afe0e
9x5,5x4 cm
2,50 €

Anjelik 01

_D2B175759d5280c1b305
5x3x2,5 cm
1,50 €

Anjelik 02

_D2B175659d5297f2f3a2
6,5x3x2,5
1,50 €

Anjelik 03

_D2B175859d529f87782a
6x3x2,5 cm
1,50 €

Anjelik 04

_D2B1759-Edit59d52a4feae8a
6,5x4,5x2,5 cm
1,50 €

Anjelik hudobník 1

_D2B1763-Edit59de6d5791b88
1,20 €

Anjelik hudobník 2

_D2B1764-Edit59de6ddf7da4a
1,20 €

Anjelik hudobník 3

_D2B1765-Edit59de6f2d3c1f2
1,20 €

Betlehem cela sada

_D2B1933-Edit59dfcf2108b0d
10,00 €

Kapor

_D2B1844-Edit59d3cb2e7bcbd
3,5x6,5x2,5 cm
1,50 €

Ozdoba na stromček - Veľký anjel

_D2B1936-Edit59dfcfa3cd33a
1,00 €

Ozdoby na stromček - anjelik 1

_D2B1948-Edit59dfd6d48c92c
0,40 €

Ozdoby na stromček - anjelik 2

_D2B1949-Edit59dfd76348a54
0,40 €

Ozdoby na stromček - anjeliky

_D2B1951-Edit59dfd9e30a036
0,40 €

Ozdoby na stromček - chalúpka

_D2B1940-Edit59dfd37c519b7
0,40 €

Ozdoby na stromček - hviezdička

_D2B1942-Edit59dfd46178ee3
0,50 €

Ozdoby na stromček - koník

_D2B1943-Edit59dfd4e19b52c
0,50 €

Ozdoby na stromček - Mikuláš

_D2B1947-Edit59dfd665a20b6
0,30 €

Ozdoby na stromček - Mikuláš 2

_D2B1953-Edit59dfdaf33411e
0,30 €

Ozdoby na stromček - Mikuláš na sánkach

_D2B1952-Edit59dfda62b1838
0,40 €

Ozdoby na stromček - snehuliačik

_D2B1950-Edit59dfd9150021e
0,30 €

Ozdoby na stromček - srdiečko 2

_D2B1938-Edit59dfd142c069f
0,50 €

Ozdoby na stromček - zvonček 1

_D2B1941-Edit59dfd3e30b437
0,40 €

Ozdoby na stromček - zvončeky 2

_D2B1944-Edit59dfd565a341d
0,40 €

Šiška

_D2B1797-Edit59d3ee453137c
6,5x5x5 cm
2,00 €

Šiška malá

_D2B1804-Edit59d3ee059b945
5x3x3 cm
1,00 €

Šiška veľká

_D2B1796-Edit59d3ee9a4a99f
9,5x5x5 cm
3,00 €

Snehuliačik

_D2B1918-Edit59d3cdc5913ee
6x4x2,5 cm
1,50 €

Stromček ihličnatý

_D2B1795-Edit59d3ed20978ef
10x6x6 cm
2,50 €